Badania
    Projektowanie
    Handel         Nakładanie powłok na odpowiednio przygotowaną powierzchnię nie jest sprawą prostą.
         Częstokroć spotykamy się z problemami, których rozwiązanie pochłania wiele czasu.
         Oferujemy usługi doradcze i konsultacyjne usprawniające procesy nakładania ochronnych, ozdobnych, technicznych lub kombinacji wyżej wymienionych powłok.
         Prowadzimy nadzór technologiczny i inspektorski procesów zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni począwszy od projektowania detali aż po ostateczny odbiór systemu zabezpieczenia antykorozyjnego.
         Posiadamy uprawnienia do nakładania powłok ogniochronnych systemem Flame Stal w szerokim zakresie odporności ogniowej oraz jesteśmy przygotowani do przeprowadzania inspekcji w oparciu o szkolenia z projektowania i nadzoru prac antykorozyjnych organizowane przez IBDiM w Warszawie.